Statystyki

  • Użytkowników: : 2
  • Artykułów: : 133
  • Zakładek: : 9
  • Odsłon artykułów: : 121502

Odwiedzają nas

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Zakup książek finansowany w ramach projektu

Czytaj więcej...

KONFERENCJA PODSUMOWANIA REALIZACJI PROJEKTU p.n. "KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POWIATU GŁOGOWSKIEGO" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się dnia 10 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Otworzył ją Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, który w swoim wystąpieniu podkreślił ważność tego przedsięwzięcia dla rozwoju edukacji w naszym powiecie.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Bożena Kowalczykowska - wiceprezydent Miasta Głogowa, Małgorzata Sandecka - dyr. Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Lesław Golba - wójt gminy Jerzmanowa, Anetta Prajzner - dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Arletta Haniewicz - Czerwiec - naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Głogowskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele Powiatu Głogowskiego, Ryszard Rokaszewicz - przewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego.

Czytaj więcej...

OSTATNIE SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DWULETNIĄ PRACĘ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI HUMANISTÓW.

Ostatnie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli humanistów odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej 15 czerwca 2015 roku. Było to podsumowanie dwóch lat współpracy, gdyż zdecydowana większość członków sieci ( 19 osób) uczestniczyła w szkoleniach przez kolejne 2 lata szkolne. Przez cały okres funkcjonowania sieci nauczyciele podnosili swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

Zakup książek i multimediów finansowany w ramach projektu

Czytaj więcej...

WARSZTATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W GŁOGOWIE - MODUŁ II

W  dniach  23, 24  i  25  lutego 2015 r. w  Szkole  Podstawowej  Nr 12  z   Oddziałami

Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, odbyły się zajęcia warsztatowe z II modułu oferty „Nauczyciel 45+” na temat „Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela”.

Czytaj więcej...

WARSZTATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 - MODUŁ II

W dniach 23, 24, 25, 26 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica

w Głogowie, w ramach projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego, odbyły się zajęcia warsztatowe z II modułu oferty „Nauczyciel 45+" na temat „Wypalenie zawodowe". Warsztaty prowadziła pani Edyta Rząsa. Celem warsztatów było wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli - pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego.

Czytaj więcej...

WARSZTATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 - Moduł II

W dniach 9,10 i 11 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie,w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego" odbyły się zajęcia warsztatowe z II modułu oferty „Ocenianie kształtujące" na temat „ Ocena w szkole".

Czytaj więcej...

WARSZTATY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 7 - II MODUŁ

Dnia 27 lutego 2015r. w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie odbyły się zajęcia warsztatowe z II modułu oferty „Nauczyciel 45+". Warsztaty dotyczyły tematu „ Asertywność w pracy nauczyciela". Prowadziła je pani Edyta Rząsa. Głównym celem zajęć było wyposażenie nauczycielek w praktyczne umiejętności dotyczące zachowań asertywnych. Poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: czym jest, a czym nie jest asertywność, co cechuje zachowania manipulacyjne, uległe, agresywne i asertywne, na czym polega skuteczna odmowa, jak odmawiać nie raniąc innych.

Czytaj więcej...